مدرسه مجازی قرآن کریم

  طرح مدرسه مجازی قرآن کریم: در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله) و با توجه به منشور توسعه فرهنگ قرآنی در واگذاری مسئولیت آموزش عمومی قرآن به وزیر محترم آموزش و پرورش و در راستای راه اندازی ده هزار مدرسه قرآنی در سراسر کشور “طرح مدرسه مجازی قرآن کریم” توسط شرکت پارس فن آوران مبتکر ارائه گردید.


  اهداف این مدرسه مجازی به این شرح است:
  بهره گیری از اساتید برجسته علوم قرآنی بدون محدودیت زمان و مکان

  نهادینه کردن مفاهیم قرآنی در آموزش نوجوانان

  انس با قرآن

  تولید محتوای مناسب آموزش قرآن در فضای دیجیتال

  بهره گیری از رغبت و توانایی های نوجوانان در فضای مجازی و هدفمند نمودن این توانایی ها در سایه قرآن کریم

  یکپارچگی و استمرار آموزش های قرآنی به صورت متمرکز

  نهادینه کردن مفاهیم قرآنی در آموزش نوجوانان

  بهره مندی از امکانات و فناوری های روز در جهت غنی سازی فرهنگ قرآنی در قالب یک پایگاه اینترنتی کامل