نرم افزار مشاور مدرسه

  این سامانه از مهرماه سال ۱۳۹۰ (۱۳۹۰/۰۷/۰۳) به منظور سرعت بخشیدن به امر مشاوره و نیز گزارش گیری و بهبود عملکرد مشاورین در سطح کشور شروع به کار کرد. هم اکنون این وبسایت با بیش از ۱۷۰۰۰ مشاور فعال و با میانگین بازدید روزانه ۴۰۰۰ بازدید مشغول به کار و سرویس‌دهی است.از جمله اهداف این سامانه به این شرح است:

   

  گسترش و پيشبرد ارتقاي علم مشاوره و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط به علم مشاوره

   

  دادن آگاهي‌هاي دقيق و درست در مورد خدمات و فعاليت‌هاي راهنمايي و مشاوره به افراد جامعه و مسئولين

   

  تبيين و تعيين ويژگي‌هاي راهنمايان و مشاوران

   

  برقراري ارتباط حرفه‌اي، تخصصي و علمي بين اشخاص، موسسات، مراكز و انجمن هايي كه به نحوي با خدمات راهنمايي و مشاوره در سطح ملي و بين‌المللي سروكار دارند

   

  تبيين و تعيين سياست ها و خط مشي هاي مربوط به برنامه ريزي و اجراي خدمات تخصصي راهنمايي و مشاوره در كشور

   

  تهيه و تدوين و پيشنهاد و تلاش براي به تصويب رساندن قوانيني كه مقوم مشاوره، مشاوران و حافظ مصالح كليه مراجعان و كساني باشد كه از خدمات مشاوره‌اي برخوردار مي شوند

   

  تلاش و اهتمام براي پيشبرد برنامه هاي صحيح پژوهشي، آموزشي و بازآموزي مشاوران