پورتال مدارس هوشمند

   همگام جامع ترین پورتال ملی مدارس کشور با هدف ارتقای سطح دسترسی به تجهیزات و فناوری‌های نوین آموزشی و تربیتی در راستای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و یکپارچه سازی کلیه سامانه مرتبط است. از مهمترین اهداف این مجموعه زمینه سازی جهت ایجاد تحول مبتنی بر فناوری اطلاعات در برنامه‌های آموزشی و پرورشی، تحقق عدالت آموزشی، تسهیل فرآیندهای موجود آموزشی و اداری و ارائه برنامه های آموزشی و دروس دوره های تحصیلی به صورت الکترونیکی می‌باشد.برخی از امکانات پورتال شامل موارد زیر است:


  ثبت نام دانش آموزان
  برنامه هفتگی
  آموزش
  عملکرد و دفتر تکالیف
  آزمایشگاه هوشمند
  کتابخانه هوشمند
    کتابهای دروس
  ارائه محتوای الکترونیکی
  نمونه سئوالات امتحانی
  برگزاری آزمون آنلاین
  نمودار پیشرفت تحصیلی
  کارنامه