پورتال‌های سازمانی

  سیستم اطلاع رسانی

  تأمین کلیه نیازمندی‌های راه اندازی یک سیستم اطلاع رسانی سلسله مراتبی با قابلیت ثبت اخبار، زمان بندی انتشار، آرشیو، موتور جست و جوی داخلی محتواها، گزارش‌های آماری اخبار، امکان نظرسنجی، ثبت پانویس و …

   

  مدیریت کاربران و سطوح دسترسی پویا

  تأمین نیازمندی های مدیریت کاربران برای تعیین نحوه عملکرد در سیستم شامل تعریف نامحدود کاربران، تعریف نقش‌های متنوع ، ابزار گروه کاربری، امکان همگام سازی و عملکرد بر اساس ساختار سازمانی.

   

  مدیریت ساختار سازمانی

  بستر مدیریت ساختار سازمانی درختی و گراف با قابلیت ثبت زیر سازمان‌های سازمان مشتری، ثبت سطوح سازمانی با توجه به ساختار اجرایی، ارائه مجوزهای سیستمی بر اساس سطوح سازمان، تولید درخت اجرایی سازمان، ارائه سرویس به سایر سیستم های سازمان.

  سایت ساز

  قابلیت ایجاد سایت سازمان و زیر سازمان های مربوطه به صورت ویزاردی با پشتیبانی از استانداردهای لازم، بدون نیاز به دانش فنی، با امکان معرفی سازمان، ثبت و انتشار تقویم اجرایی، مدیریت تصاویر و آلبوم ها، اسلایدر خودکار و دستی، انتقادات و پیشنهادات، تولید و ارجاع پویای صفحات، منوساز پویا، اتصال به سیستم اطلاع رسانی و ..

  فرم ساز پویا

  اجراهای عملیاتی پویای سازمان ها به کمک ابزارهای متنوع ساخت فرم، اجرای چند مرحله ای جمع آوری اطلاعات، همگام سازی با ساختار سازمانی و کاربران، تبادل اطلاعات با سرویس‌های اطلاعاتی سازمان، گزارش‌گیری بر اساس اجراهای مختلف.

   

   

  سیستم ارزیابی عملکرد سازمانی

  سنجش عملکرد نیروها و سازمان‌ها به کمک تعیین سنجه‌های سازمانی، دسته بندی سنجه‌ها، پشتیبانی از ارزیابی‌های کمی و کیفی، تعیین فرمول محاسبه، گزارش گیری برخط از عملکرد سیستم، سنجش وضعیت سازمان بر اساس سنجه‌ها.

  سیستم مدیریت گزارش‌های مالی

  سیستم میانی نظام مالی و درآمدی سازمان با رویکرد سازماندهی نظام درآمدهای سازمان، ارائه درگاه های وصول درآمدها، ارائه سرویس به سیستم‌های سازمان، ارائه خدمات پرداخت عمومی و اختصاصی سازمان، داشبورد مدیریتی سیستم مالی و درآمدها.

  سیستم مدیریت برخط پشتیبانی

  سیستم مدیریت پشتیبانی با ارائه بستر پاسخ گویی مخاطبان،همگام سازی با سیستم های فعلی سازمان، اتصال به تلفن هوشمند،داشبود مدیریتی نظارت بر خدمات سازمان، داشبورد مدیریتی و نظارت بر پاسخگویی، راه کارهای سخت افزاری انتقال تماس ها.

   

  سیستم مدیریت مستندات

  زیرساخت توزیع شده مدیریت مستندات با قابلیت ذخیره و بازیابی انواع مستندات بدون محدودیت حجم، پشتیبانی از سیستم ذخیره سازی توزیعی، نسخه گذاری مستندات و بررسی تغییرات، بستر انتشار، امکان نظارت پیش از ارائه یا نشر و …

   

   سیستم مدیریت توزیع و پخش

  ثبت درخواست آنلاین مشتریان خرد و عمده، تعریف کانال‌های توزیع، مدیریت رسیدگی به درخواست‌ها، دریافت بازخورد ارائه خدمات، سیستم نظرسنجی آنلاین، قابلیت اتصال به سیستم انبار، امکان ارائه و دریافت سرویس به سیستم های متمرکز سمت مشتریان.

   

  سیستم رزرواسیون مراکز تفریحی و منابع سازمانی

  زیرساخت ثبت اطلاعات مربوط به امکانات و منابع، امکان ثبت بسته های ارائه محصولات، امکان رزرواسیون آنلاین، سیستم مدیریت داخلی، نظرسنجی آنلاین از مشتریان، سیستم مالی مستقل با قابلیت اتصال به سیستم های فعلی سازمان مشتری.

   

   

  سیستم آموزش الکترونیک

  پشتیبانی کامل از فرآیندهای آموزشی، بستر ارائه محتوای الکترونیک، سیستم ثبت نمره و صدور کارنامه، حضور و غیاب آنلاین، تشکیل کلاس آنلاین، ارائه نمودارهای رشد و تحقق آموزشی، داشبورد مدیریت آموزشگاه.

   

   سیستم برگزاری آزمون الکترونیک

  طراحی و تدوین سوالات، درج سوالات از طریق اکسل، تعیین زمان برای هر سوال و یا کل پرسشنامه، تعﯿﯿن تکرار آزمون، چینش سوالات و گزینه ها، تعﯿﯿن مرور و بازگشت، امکان ارائه نتایج به صورت سرویس.

   

  سیستم خدمات اداری

  سیستم های خدمات الکترونیکی سازمان ها نظیر مشاهده اطلاعات فردی و حکمی با امکان ویرایش اطلاعات، مشاهده فیش حقوقی،مشاهده احکام، بیمه تکمیلی، حضور و غیاب، ثبت درخواست مرخصی.

   سیستم مدیریت قراردادها

  امکان ثبت قراردادها و مفاد آن، رعایت اصول قراردادی، ثبت سنجه‌های تحقق قرارداد، امکان دریافت اطلاعات کیفیت تحقق قرارداد از سیستم های فعلی سازمان، قابلیت رصد تحقق قرارداد به صورت خودکار، قابلیت همگام سازی با سیستم مالی.

   

   

  فرآیند ساز

  امکان ثبت انواع فرآیندی، قابلیت تعﯿﯿن جریان کاری فرآیندها، امکان بررسی وضعیت پیشرفت فرآیندها، بررسی پیشرفت فرآیند براساس سنجه های سازمان، داشبورد مدیریتی بررسی کیفیت تحقق فرآیندها .