مهندسی و امنیت شبکه

  با توجه به اهمیت سيستم مديريت امنيت داده ها ، مشخصات و جزئيات يك سيستم مديريت امنيت اطلاعات در شرکت پارس فن آوران مبتکر به شرح ذیل است:

  • درك مفاهيم بنيادي امنيت داده ها و تاثير آن در فعاليت سازماني
  • ايجاد يك ISMS كارآمد مطابق استانداردهاي بين المللي
  • تهيه و تدوين مستندات مورد نياز
  • جمع آوري داده ها جهت نشان دادن (اثبات) مطابقت با استاندارد
  • انجام تحليل اختلاف (Gap Analysis) و انتخاب كنترل هاي مناسب جهت پياده‌سازي يك ISMS
  • درك ده گروه كنترل ارائه شده در استانداردهاي ISO/IEC 17799,27001
  • انتخاب كنترل هاي مناسب جهت پياده سازي ISMS